24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,296,234

TRUY CẬP THÁNG: 10,682

ĐANG ONLINE: 482

Luật Quốc phòng 2018 - Bước phát triển mới về tư duy bảo vệ Tổ quốc

Luật Quốc phòng 2018 - Bước phát triển mới về tư duy bảo vệ Tổ quốc (14/10/2019)

Luật Quốc phòng (sửa đổi) năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIV) thông qua ngày 08-6-2018 và chính thức có hiệu lực từ 01-01-2019. Luật Quốc phòng (sửa đổi) không có sự khác biệt về mục tiêu so với Luật hiện hành, nhưng có sự phát triển mới về nội hàm, có tính pháp lý cao hơn, thể hiện rõ bước phát triển tư duy về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Những điểm mơi của Luật Quốc phòng năm 2018:

Những điểm mơi của Luật Quốc phòng năm 2018: (14/10/2019)

Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội Khóa XIV đã thông qua ngày 25/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (24/07/2019)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (24/07/2019)

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo (24/07/2019)

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (24/07/2019)

«Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau »