24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,528,223

TRUY CẬP THÁNG: 13,355

ĐANG ONLINE: 789

Trong quá trình xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định đưa vào Luật PBGDPL và chọn ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật.

Đẩy mạnh phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phát triển mạnh, góp phần không nhỏ để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của mình.