24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,240,250

TRUY CẬP THÁNG: 8,577

ĐANG ONLINE: 1,226

Ban hành kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ban hành kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (08/05/2019)

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Toàn bộ điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018

Toàn bộ điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018 (12/11/2018)

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua ngày 12-6-2018. Dưới dây, LuatVietnam cập nhật những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018.

Sửa đổi một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

Sửa đổi một số điều quy định chi tiết Luật luật sư (10/10/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh (27/09/2018)

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 12-6-2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2019. Để triển khai thi hành kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1-1-2019 (13/06/2018)

Sáng 12-6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

Nội dung cơ bản Luật cảnh vệ

Nội dung cơ bản Luật cảnh vệ (10/05/2018)

Ngày 20-6-2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XIV đã thông qua Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01-7-2018; dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Cảnh vệ.

Chỉ thị về triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (06/03/2018)

Luật Trưng cầu ý dân (31/07/2016)

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (31/07/2016)

«Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau »
sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy