24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,137,216

TRUY CẬP THÁNG: 3,671

ĐANG ONLINE: 987

Nội dung cơ bản Luật cảnh vệ

Nội dung cơ bản Luật cảnh vệ (10/05/2018)

Ngày 20-6-2017, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XIV đã thông qua Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01-7-2018; dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Cảnh vệ.

Chỉ thị về triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (06/03/2018)

Luật Trưng cầu ý dân (31/07/2016)

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (31/07/2016)

Luật Kế toán (31/07/2016)

Bộ Luật Hàng hải Việt Nam (31/07/2016)

Luật Khí tượng thủy văn (31/07/2016)

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (31/07/2016)

Luật An toàn thông tin mạng (31/07/2016)

Thông tư quy định về phòng, chống bệnh động vật thủy sản (08/07/2016)

«Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | Sau »